Cieszyński Klaster Energii

Energetyczna przyszłość Cieszyna

Cieszyński Energii został założony z inicjatywy Burmistrza Miasta Cieszyn Energetyki Cieszyńskiej w trosce o środowisko naturalne oraz lokalne wykorzystanie zasobów do produkcji energii i ciepła

ratusz
EC

Energia elektryczna i cieplna

Rozwój energetyki lokalnej opartej o wysokosprawną kogenerację i rozproszone źródła energii

Ograniczenie wpływu niskiej emisji

Wdrażanie programów likwidacji niskiej emisji w trosce o zdrowie i komfort życia mieszkańców

Elektromobilność i transport niskoemisyjny

Realizowanie programów zmierzających do ograniczenia emisji linowej oraz popularyzacji i rozwoju transportu elektrycznego

Efektywność Energetyczna

Prowadzenie działań na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów, a tym samym zmniejszenie kosztów zużycia energii.

Dołącz do klastra

Jesteś wytwórcą lub odbiorcą energii elektrycznej lub cieplnej na terenie Cieszyna? Nie pozostaje ci obojętne środowisko naturalne i jakość powietrza którym oddychasz? Chcesz być prosumentem? A może masz pomysł na rozwój klastra.
Odwiedź biuro klastra i zapisz się już dziś!