pasek2_dark

Projekty

Cieszyński Klaster Energii

Energia elektryczna i cieplna

Rozwój energetyki lokalnej opartej o wysokosprawną kogenerację i rozproszone źródła energii


 • Zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji – wykorzystanie potencjału produkcyjnego energii cieplnej do zwiększenia wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z energią cieplną.
 • Budowa własnej, niezależnej sieci dystrybucji energii elektrycznej (OSDn) do sąsiadujących w bezpośrednim otoczeniu źródła wytwarzania energii elektrycznej.
 • Rozszerzenie działalności Energetyki Cieszyńskiej o sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych na terenie klastra poprzez sieć OSD, w tym dostawa do własnych punktów poboru w węzłach cieplnych (autokonsumpcja energii elektrycznej).
 • Budowa lokalnych odnawialnych źródeł energii.

Ograniczenie niskiej emisji

Wdrażanie programów likwidacji niskiej emisji w trosce o zdrowie i komfort życia mieszkańców


 • Likwidacja niskiej emisji w budynkach z udziałem majątku gminy.
 • Rozwój sieci ciepłowniczych – przyłączanie do sieci ciepłowniczej obiektów będących źródłami niskiej emisji.

Elektromobilność i transport niskoemisyjny

Realizowanie programów zmierzających do ograniczenia emisji linowej oraz popularyzacji i rozwoju transportu elektrycznego


 • Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
 • Zakup elektrycznych pojazdów dla celów komunalnych i gminnych.
 • Zakup taboru elektrycznych pojazdów transportu publicznego.

Efektywność Energetyczna

Prowadzenie działań na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów, a tym samym zmniejszenie kosztów zużycia energii.


 • Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – ograniczenie zużycia energii poprzez kompleksową termomodernizację oraz zarządzanie energią.
 • Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego.
 • Poprawa efektywności energetycznej sieci dystrybucyjnej ciepła – ograniczenie strat przesyłowych ciepła poprzez przebudowę sieci cieplnych.
 • Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych.